Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Durant aquest mes de juliol s'ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l'Estat, que entre altres mesures laborals, s'amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.
 
Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida es modifica el primer paràgraf de l'article 49. c) del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 48.7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en el qual amb el nou redactat s’estableix que “en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment [...] el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.“
 
L'ampliació passa doncs de les 4 setmanes anteriors (28 + 2 dies) a les noves 5 setmanes (35 + 2 dies), i arriba dies després que el Congrés dels Diputats hagi admès a tràmit una Llei que permetrà equiparar a Espanya els permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes.