Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

L'informem que aquestes últimes setmanes, hi ha hagut un notable increment de les inspeccions de treball, principalment en matèria d’Igualtat i discriminació per raó de sexe.

Qui ha de tenir un Pla d’Igualtat?

Cal recordar que des del RDL 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació:

  • Les empreses de 50 o més persones treballadores han d’elaborar i registrar un Pla d’Igualtat.
  • Quan ho estableixi el conveni col·lectiu.
  • Imposició per l’autoritat laboral.

La normativa acorda que, els plans d’Igualtat han d’incloure un conjunt ordenat de mesures avaluables, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació i dirigides a eliminar les barreres que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes.

Qui ha de tenir un Protocol d’Assetjament?

Segons la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per la igualtat efectiva de dones y homes, totes les empreses, independentment del seu nombre de persones treballadores, tenen l’obligatorietat de protegir als seus treballadors i treballadores davant de qualsevol situació d’assetjament, establint protocols / procediments que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Sancions:

  • No elaborar o implantar el Pla d’Igualtat: 6.251,00€ a 187.515,00€.
  • Incomplir obligacions en matèria d’igualtat fixades per ET o conveni col·lectiu: de 626,00€ a 6.250,00€.
  • Assetjament dintre de l’àmbit empresarial on l’empresari/à coneixia la situació i no va adoptar mesures per impedir-ho: 6.251,00€ a 187.515,00€ + pena accessòria.

La Llei d’Igualtat es compromet a impulsar el compliment de les obligacions establertes amb actuacions de caràcter permanent. A més, s’han establert criteris de selecció d’empreses i l’increment de les actuacions realitzades a través d’informacions prèvies o indicis d’irregularitats que permetin actuar sobre la persona responsable de vetllar pels drets dels treballadors i treballadores en matèria d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de l’empresa.

Des d’Àgora li recomanem disposar d’un Pla d’Igualtat i un Protocol d’Assetjament adaptat com a eina per evitar situacions de discriminació o assetjament i per poder justificar davant l’autoritat laboral una gestió adequada en matèria d’igualtat.

 

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.