Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

El registre de jornada, tal com es va establir el passat 12 de maig de 2019 en el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, continua sent obligatori, i les empreses hauran d'adaptar i prendre mesures per poder-ho dur a terme davant la nova situació.

 

Forma del registre: Quin sistema de registre serà necessari implementar?

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l'empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l'hora d'inici i l'hora de finalització de la jornada. Podent recórrer a sistemes manuals, analògics o digitals que evitin possibles contagis.

 

Fitxatge amb empremta dactilar

Cal assenyalar que tenint en compte l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig (mesures per a la fase 2) i Ordre SND/386/2020, de 3 de maig (mesures fase 1), el fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.

Entre les coses que hem de tenir en compte a l'hora de triar una alternativa al fitxatge per empremta dactilar o biomètric, hem de tenir en compte mètodes que permetin el fitxatge sense aglomeracions en l'entrada o al voltant d'un dispositiu de fitxatge físic.

Avui dia podem trobar fàcilment nombrosos mètodes de registre, que possibiliten el fitxatge i registre horari a distància de cadascun dels empleats, sense necessitat d'haver d'accedir al centre de treball per un lloc específic.

Entre molts altres mètodes i solucions de registre, podem trobar:

  • App de registre horari o fitxatge: Aplicació mòbil que permet el fitxatge i registre de jornada des de qualsevol lloc.
  • Registre horari telefònic: Mètode de registre mitjançant trucada telefònica. Permet establir un registre telefònic, ideal per a reorganitzar els registres en diferents punts i que no es produeixin aglomeracions en algunes ubicacions.
  • Registre de jornada amb correu electrònic: Sistema de registre mitjançant email, que permet registrar la jornada des de casa, en una oficina, o qualsevol altra ubicació.
  • Dispositiu QR o RFID: Encara que és aconsellable evitar aquests dispositius, ja que l'ideal és evitar aglomeracions, si repartim als treballadors per torns i evitem això, la màquina de fitxatge QR i RFID, permet registrar la jornada sense que l'empleat s’hagi de treure la seva màscara o guants, de manera segura. És ideal, si no ens queda més remei que disposar d'un sistema en el centre de treball.