Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecte a l'activitat econòmica

Quant a la deduïbilitat de les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecte a l'activitat econòmica, s'estableix que tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de subministraments d'aquest habitatge, com són l’aigua, el gas, l’electricitat, la telefonia i internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un altre percentatge.

El procediment per calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:

  • L'habitatge habitual d'un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.
  • Proporció de l'habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%
  • Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%
  • Despeses deduïbles: 5.000 € x 12% = 600 €

Quin criteri tenia Hisenda abans de la reforma?

Hisenda fins ara admetia amb caràcter general la possibilitat de deduir les despeses de titularitat o lloguer dels immobles, en la proporció en la qual es trobi la part afecta en relació amb la superfície total (amortització o quota de lloguer, comunitat, IBI, taxa d'escombraries, despeses de finançament, assegurances, etc.). No obstant això, ha negat durant anys la possibilitat de deduir les despeses dels subministraments necessaris per a l'habitabilitat de l'immoble, en considerar que solament era possible la seva deducció si es demostrava que el consum estava vinculat exclusivament a l'activitat econòmica, la qual cosa solament era possible si es disposava d'un doble comptador de cada subministrament.

No obstant això, diverses resolucions judicials s'havien manifestat en contra d'aquest criteri administratiu, assenyalant que aquest criteri no tenia cap base legal, considerant que no és lògic negar la deducció d'aquells subministraments sense els quals no és factible l'ús de l'immoble.

A diferència de l'IRPF, en l'IVA, excepte en el cas dels béns d'inversió, s'exigeix l'afectació exclusiva a l'activitat dels béns i serveis perquè la quota suportada sigui deduïble, per la qual cosa no es contempla la possibilitat de deducció parcial de les despeses de subministraments quan l'habitatge estigui afecte en part a l'activitat.