Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Els contribuents que durant 2017 hagin tingut la seva residència habitual al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, a més de les deduccions generals que s'apliquen a nivell estatal, podran aplicar les següents deduccions d'IRPF de Catalunya:

  • Deduccions per naixement o adopció

Si ha estat pare o mare recentment, per cadascun dels progenitors es pot deduir la quantitat de 150 € pel naixement o adopció d'un fill que hagi tingut lloc durant el 2017. En cas que tots dos progenitors facin la Declaració de la Renda de forma conjunta, la deducció serà de 300 €.

  • Deduccions d'IRPF per estat de viduïtat

Si s'ha quedat vidu/a durant el 2017 o els dos anys anteriors a Catalunya existeixen deduccions d'IRPF especifiques per viduïtat. La deducció s'aplica a la Declaració de la Renda corresponent a l'exercici en el qual el contribuent hagi quedat vidu/a i en els dos exercicis següents.

La deducció és de 150 € amb caràcter general i de 300 € si la persona que es queda vidu/a té al seu càrrec un o més descendents que atorguin dret a l'aplicació del mínim per descendents. La deducció de 300 € s'aplicarà en els dos exercicis següents sempre que se segueixin complint amb els requisits.

  • Foment de l'ús de la llengua catalana

S'apliquen deduccions en l'IRPF per aquelles donacions que s'hagin realitzat a entitats que fomentin l'ús de la llengua catalana. Concretament, podrà deduir-se el 15% de les quantitats donades a favor del Institut d’Estudis Catalans i/o a fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana, i que figurin en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. El límit màxim d'aquesta deducció és el 10 % de la quota íntegra autonòmica.

  • Donacions R+D

S'apliquen deduccions en IRPF específiques per a les donacions que s'hagin realitzat a entitats que fomenten la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica. Concretament, podrà deduir-se el 25 % de les quantitats donades a favor dels centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica. El límit màxim d'aquesta deducció d'IRPF és el 10% de la quota íntegra autonòmica.

  • Donacions per a la protecció del medi ambient

S'apliquen deduccions en IRPF per les donacions realitzades a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. Podrà deduir-se el 15 % de les quantitats donades a favor de fundacions o associacions que figurin en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient del Departament competent en aquesta matèria. El límit màxim d'aquesta deducció d'IRPF és el 5 % de la quota íntegra autonòmica.

  • Deduccions per lloguer de l'habitatge habitual

Si viu de lloguer, ha de saber que existeixen deduccions d'IRPF específiques per als contribuents catalans, que a més podràs sumar a les deduccions a nivell estatal, sempre que compleixi amb els requisits.

  • Deduccions per rehabilitació de l'habitatge habitual

Si viu a Catalunya podrà deduir-se l'1,5 % de les quantitats destinades a la rehabilitació del seu habitatge habitual, o de la qual vagi a ser el seu habitatge habitual. La base màxima d'aquesta deducció és de 9.040 € anuals.

  • Inversió en empreses de nova creació

Si ha fet d'àngel inversor, podràs aplicar deduccions per les inversions realitzades en l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de recent creació.

Concretament, podrà deduir-se el 30 % de les quantitats invertides durant el 2017 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils. El límit màxim de deducció de 6.000 €.

En el cas de les inversions realitzades en societats creades o participades per universitats o centres de recerca, les deduccions seran del 50 % de les quantitats invertides durant el 2017, amb un límit de 12.000 €.

  • Préstecs per als estudis de màster i doctorat

Si ha sol·licitat un préstec per pagar els seus estudis de màster o doctorat, ha de saber que a Catalunya existeixen deduccions específiques pel pagament d'interessos d'aquest préstec. Concretament, pot deduir-se l'import dels interessos pagats en el 2017 corresponents als préstecs concedits mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca per al finançament d'estudis de màster i de doctorat.