Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Al BOE del dia 30 de desembre del 2017 s'ha publicat el Reial decret 1074/2017 pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre successions i donacions, destacant entre altres novetats, l'elevació de les quanties de les ajudes per menjar.

S'eleva de 9 a 11 euros la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador (els vals-menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador per atendre aquesta necessitat).

Li recordem, que d'acord amb la normativa de l'IRPF, tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules directes i indirectes de prestació del servei, admeses per la legislació laboral, en les quals concorrin els següents requisits:

  • Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l'empleat o treballador.
  • Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies que l'empleat o treballador reporti dietes per manutenció exemptes de gravamen.

Quan la prestació del servei es realitzi a través de fórmules indirectes, s’hauran de complir, a més dels requisits exigits anteriorment, els següents:

  • La quantia de les fórmules indirectes no podrà superar 11 euros diaris (des de l’01-01-2018). Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l'excés.
  • Si per a la prestació del servei es lliuressin a l'empleat o treballador vals-menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament s'observarà el següent:

a) Hauran d'estar numerats, expedits de forma nominativa i en ells haurà de figurar l'empresa emissora i, quan es lliurin en suport paper, a més, el seu import nominal.

b) Seran intransmissibles i la quantia no consumida en un dia no es podrà acumular a un altre dia.

c) No es podrà obtenir, ni de l'empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

d) Només es podran utilitzar en establiments d'hostaleria.

e) L'empresa que els lliuri haurà de portar i conservar relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors.