Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Segons el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, per tal d'incentivar la corresponsabilitat familiar, es va dur a terme una reforma notòria de l'Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a la prestació per naixement d’un nadó. En concret, va equiparar la durada dels drets de tots dos progenitors a 16 setmanes, amb una aplicació gradual en el permís per cura d’un nadó.

En el mateix sentit, l'informem que des de l'1 de gener i fins a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat s'estableix en 12 setmanes, les 4 primeres de les quals s'han de gaudir després del naixement d’un nadó de manera ininterrompuda immediatament després del part. I des de l'1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part). Les 8 setmanes restants de l’altre progenitor les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del nadó. La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

Es tracta d'un dret individual i intransferible sense que es pugui transferir a l'altre progenitor.

Per poder sol·licitar aquest permís, és necessari estar afiliat i donat d'alta en la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d'inici d'aquest permís o, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

Atenció. En el moment que el progenitor hagi gaudit dels períodes obligatoris després del part (quatre setmanes en 2020 i sis en 2021), hem de tenir en compte:

  • La persona treballadora podrà optar per gaudir la resta del permís per cura d’un nadó de manera seguida, o bé per períodes setmanals fins que el nadó compleixi 12 mesos. En tot cas, haurà de comunicar a la seva empresa amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat d'aquests períodes).
  • Així mateix, previ acord amb la seva empresa (del qual es pot oposar), el gaudi de la resta del permís per cura d’un nadó podrà ser a temps complet o a temps parcial.

 

Pel que fa al permís derivat d'adopció d'un menor, per a l'any 2021 se situa en 16 setmanes (ampliables segons supòsits) per a cada progenitor, de les quals 6 setmanes obligatòries s'hauran de gaudir de manera ininterrompuda i a jornada completa després de l'adopció. Les 10 setmanes restants, en períodes setmanals, de forma acumulada o ininterrompuda, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.

 

Per més informació del servei, no ho dubti i truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com