Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Les persones que estiguin pensant en iniciar un treball per compte propi poden beneficiar-se del pagament únic, també conegut com a capitalització de l’atur, per tirar endavant el seu propi negoci. Aquesta mesura ajuda als futurs autònoms, abonant l’import de la prestació de l’atur a les persones beneficiaries, per així poder emprendre els seus projectes.

Existeixen tres modalitats de capitalització de l’atur:

 

1. Capitalització de l’atur per finançar la inversió d’un projecte

En primer lloc, es pot finançar amb l’atur la inversió necessària per iniciar un projecte professional, sol·licitant el 100% de la prestació per atur que s’estigui pendent de cobrar. Les despeses que es financen amb el pagament únic s’hauran de justificar (primer via pressupost i després amb factures), i es podran pagar les càrregues tributàries i les taxes necessàries per l’inici de l’activitat.

També es pot utilitzar el que quedi per cobrar de prestació per atur per a constituir o incorporar-se a una societat que sigui de nova creació o constituïda en el termini màxim dels dotze mesos anteriors.

 

2. Utilitzar l’atur per pagar les quotes de la Seguretat Social
Una altra opció és que el treballador prefereixi que en comptes de finançar la inversió del projecte, es paguin les quotes mensuals dels autònoms. És important saber que no es subvencionaran quotes ingressades a Col·legis Professionals o Mutualitats de Previsió Social, per ser sistemes alternatius al Sistema Públic de la Seguretat Social.

 

3. Pagament per la inversió i per les quotes de la Seguretat Social

La tercera possibilitat és una barreja de les dues primeres. Per un costat es decideix demanar una part de la prestació per a finançar la inversió i amb la resta, pagar les quotes d’autònoms fins a completar la totalitat de l’import pendent de cobrar. La condició és que el treballador romangui en la respectiva activitat amb caràcter estable.

Per demanar la capitalització de l’atur són necessaris complir amb una sèrie de requisits:

  • Ser beneficiari d’una prestació contributiva per atur i tenir pendents de cobrar a data de sol·licitud com a mínim tres mensualitats. Els titulars del dret a la prestació per finalització d’activitat és necessari que tinguin pendent de cobrar com a mínim sis mesos
  • No haver fet ús d’aquest dret, en qualsevol de les seves modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors. Igualment, no es podrà tornar a cobrar l’atur fins que transcorri un temps igual al que es va capitalitzar la prestació del pagament únic.
  • Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució de concessió del pagament únic i sempre posteriorment a la sol·licitud.
  • En cas d’haver impugnat el cessament de la relació laboral origen de la prestació per atur, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.
  • Si es sol·licita la modalitat de només pagament de les quotes de la Seguretat Social, no es podrà accedir amb posterioritat a la capitalització del pagament únic de la prestació pendent de percebre.

 

COMPATIBILIZAR EL PAGAMENT DE LA PRESTACIÓ AMB L’ALTA D’AUTÒNOMS

Aquesta és una quarta modalitat menys comú però també interessant. Si s’és perceptor de la prestació per atur, que ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral i causa alta com a treballador per compte propi, podrà comptabilitzar la percepció mensual de la prestació que li correspongui amb el treball per compte propi amb independència de l’edat.

Hem de tenir en compte que la capitalització de l’atur en qualsevol de les seves tres modalitats, no és compatible amb el pagament de la prestació per atur. A més a més, qui en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagi compatibilitzat el treball per compte propi amb la prestació per atur, no tindran dret a obtenir el pagament únic per constituir-se com a treballadors per compte propi o treballadors autònoms socis d’una societat mercantil.