Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

El compte de pagament bàsic és un nou producte bancari aprovat pel Reial decret-llei 19/2017, que estarà denominat en euros i que facilitarà l'accés a una sèrie de serveis com són l'obertura, utilització i tancament del compte, dipòsit de fons, retirada d'efectiu en l'entitat o en caixers, domiciliació de rebuts, ús de targetes de dèbit o prepagament i transferències. Aquests comptes tindran una comissió màxima que fixarà el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

 

Denegacions

Les entitats de crèdit podran denegar l'accés als comptes de pagament bàsics en casos molt taxats. Per exemple, si el potencial client no aporta la informació requerida per l'entitat en funció del nivell de risc de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme segons el previst per la legislació nacional o si la seva obertura sigui contrària als interessos de la seguretat nacional o d'ordre públic. També es podrà denegar quan el client ja sigui titular d'un compte que permeti realitzar els mateixos serveis.

El Ministeri d'Economia fixarà mitjançant ordre ministerial el límit màxim a aplicar en aquest tipus de comptes.

 

Trasllat i cancel·lació de comptes

Per a tots els comptes en general, s'estableix  el dret al trasllat a una altra entitat o dins d'aquesta, obligació que afecta a tots els proveïdors de serveis de pagament, no solament a les entitats de crèdit. El trasllat s'efectuarà en període màxim de 13 dies. Els proveïdors de serveis de pagament podran denegar el trasllat del saldo d'un compte de pagament a aquells clients que tinguin obligacions pendents de càrrec en aquest compte.

També es permet als consumidors la cancel·lació de comptes en 24 hores. L'excepció és que l'usuari tingués contractat amb el proveïdor de serveis de pagaments un altre producte o servei financer para la gestió del qual sigui necessari mantenir obert un compte de pagament amb el proveïdor de serveis de pagament.

 

Comissions

Quant a les comissions i també aplicable a tots els comptes, la norma estableix que els proveïdors de serveis de pagament proporcionaran al client o potencial client un document informatiu de les comissions amb una antelació suficient. 

A més, hauran de proporcionar-li cada any i gratuïtament, un estat de totes les comissions en què hagin incorregut per als serveis associats a un compte de pagament. 

El Banc d'Espanya podrà establir els requisits que han de complir tots dos documents, que hauran de ser precisos, breus i amb una estructura clara. Disposarà d'un lloc web, d'accés gratuït, que permeti comparar les comissions que apliquen els proveïdors de serveis de pagament.