Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut el 2017 rendes subjectes a l'impost. No obstant això, no existeix obligació de declarar quan es perceben solament les següents rendes:

Rendiments del treball:

Límit de 22.000 € quan la renda es percebi d'un sol pagador o es percebin rendiments de més d'un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

  • Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 €.
  • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

Límit de 12.000 € (abans 11.200 €) quan es doni qualsevol de les següents situacions:

  • Que el rendiment procedeixi de més d'un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 €.
  • Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.
  • Que el pagador no tingui obligació de retenir.
  • Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

Tampoc existeix obligació de declarar quan s'obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 € i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €, en tributació individual o conjunta.

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de presentar la declaració per obtenir la seva devolució.