Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

La figura de l'agent comercial, per les seves diferents interpretacions tant jurídiques com comercials, pot donar lloc a confusions. L'agent comercial és un professional que s'encarrega de manera permanent de promoure, negociar o concretar les operacions mercantils en nom i per compte d'una o diverses empreses, mitjançant una retribució i en una zona determinada.

En la seva activitat, un agent comercial pot obligar a l'empresa en el nom de la qual actua. En aquest cas, no serà l'agent comercial qui respongui de la bona fi de les operacions, sinó que serà la pròpia empresa l'obligada a respondre. En aquest sentit, no són assalariats, sinó professionals independents, amb estatut de treballador autònom i que estan lligats a l'empresari mitjançant un mandat. Es considera que la clientela és de l'agent i no de l'empresa.

En cap cas l'agent adquireix la propietat de la mercaderia. En cas de fer-ho, es convertiria en client o si no hi ha més remei en distribuïdor del producte de l'empresa principal.

 

El contracte d'agència

La relació que manté l'agent amb qui l’ha contractat es duu a terme a través d'un contracte mercantil, una figura que té una denominació i una regulació específica: l'anomenat contracte d'agència, que està regulat en la Llei 12/1992, de 27 de maig, sobre contracte d'agència.

No hi ha un model oficial de contracte d'agència, però segons detalla la llei, en el contracte s'ha d'estipular l'encàrrec exacte que se li fa a l'agent, la durada, si hi ha algun límit territorial, les retribucions que el client pagarà a l'agent, si hi ha pactes de no competència, etc. Tret que es pacti el contrari, un agent pot treballar per a diversos empresaris.

 

Obligacions de l’agent comercial

L'activitat de l'agent comercial s’haurà de basar en una actuació de bona fe i un deure d’actuació lleial. Igualment, haurà de vetllar en tot moment pels interessos de l'empresari pel qual treballa, realitzant les seves funcions amb la deguda diligència i responsabilitat.

Les seves obligacions queden regulades en l'article 9.2 de la Llei de contracte d'agència:

  • Ocupar-se de la promoció i altres funcions encomanades.
  • Haver d'informar a l'empresari sobre la solvència dels tercers amb els quals està tractant a fi de promocionar el producte o servei.
  • Desenvolupar la seva activitat sota les pautes marcades per l'empresari, però sempre mantenint la deguda independència per realitzar la seva tasca.
  • Rebre reclamacions per part dels clients quant a defectes o vicis de qualitat del producte o servei sota promoció.
  • Portar una comptabilitat independent dels actes o operacions relatius a cada empresari pel compte del qual actuï.

 

Obligacions de l’empresari

En les seves relacions amb l'agent, l'empresari haurà d'actuar lleialment i de bona fe. En particular, l'empresari haurà de:

  • Posar a la disposició de l'agent, amb antelació suficient i en quantitat apropiada, els mostraris, catàlegs, tarifes i altres documents necessaris per a l'exercici de la seva activitat professional.
  • Procurar a l'agent totes les informacions necessàries per a l'execució del contracte d'agència i, en particular, advertir-lo, des que tingui notícia d'això, quan prevegi que el volum dels actes o operacions serà sensiblement inferior al que l'agent hagués pogut esperar.
  • Satisfer la remuneració pactada.

Dins del termini de 15 dies, l'empresari haurà de comunicar a l'agent l'acceptació o el rebuig de l'operació comunicada. Així mateix haurà de comunicar a l'agent, dins del termini més breu possible, tenint en compte la naturalesa de l'operació, l'execució, execució parcial o falta d'execució d'aquesta.

 

La retribució de l’agent

A canvi dels seus serveis, l'agent rebrà una retribució, que podrà ser una quantitat fixa (independentment de les actuacions realitzades i els assoliments aconseguits), o una comissió, pels negocis tancats gràcies a l'agent amb els clients captat.

Fins i tot en alguns casos, quan es té l'exclusivitat d'una zona geogràfica o un grup de persones, pels negocis realitzats en aquesta zona o amb aquestes persones, encara que no hagi participat l'agent, o pels negocis tancats gràcies a l'agent encara que s'hagi extingit ja el contracte. També hi ha una tercera opció de retribució mixta, amb una part fixa més una comissió.

 

Extinció del contracte d’agència

Si el contracte és temporal, el contracte s'extingirà quan finalitzi el temps pactat i si és indefinit, el contracte finalitzarà quan l'agent o el client així l'hi indiquin a l'altra part. Serà necessari que es doni un preavís. També es pot trencar el contracte quan una de les dues parts no compleixi amb les seves obligacions.