Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Desgraciadament són moltes les empreses que han sofert algun impagament en les seves factures, sobretot en aquests últims anys de crisi. En aquests casos és lògic que l'empresari o professional que expedeix la factura vulgui recuperar, almenys, la part de l'IVA corresponent pel repercutit. Això implicarà amb caràcter general, la rectificació de l'impost que havia estat repercutit. No obstant això per poder fer-ho s'han de respectar unes normes d'àmbit comptable, però sobretot d'àmbit fiscal.

Quins criteris s'han de respectar en l'àmbit fiscal?

En els aspectes fiscals, la normativa que regula l'IVA, en la seva redacció vigent des de l'1de gener de 2015, disposa que la base imposable de l'impost es pot reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades resultin incobrables totalment o parcial. I perquè aquests crèdits puguin ser considerats com incobrables han de reunir, fiscalment, les següents condicions:

  • Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l'impost repercutit sense que s'hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix.

 

  • Aquest termini passa a ser de sis mesos quan el titular del dret de crèdit és una PIME, és a dir, que es tracti d'un empresari o professional, del qual el volum d'operacions de l'any natural immediat anterior no hagi excedit de 6.010.121,04 euros. No obstant això, des de l'1-1-2015, les PIME podran modificar la base imposable, ja sigui quan hagi transcorregut el termini de sis mesos esmentat o bé podran esperar al termini general d'un any que s'exigeix per a la resta d'empreses.

 

  • Com no pot ser d'una altra manera, la qüestió es complica amb referència a les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa que, de fet, ha tingut molt poc èxit pels motius que tothom coneix.

 

  • Una altra condició òbvia és que totes aquestes circumstàncies hagin quedat adequadament reflectides en els llibres registres d'IVA.

 

  • També és necessari que el destinatari de l'operació actuï en la condició d'empresari o professional.

 

  • I, finalment, que el subjecte passiu hagi instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o per mitjà de requeriment notarial.