Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

El passat 12 de Març de 2019 es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, on s’ incorpora l'obligació de registrar la jornada laboral dels treballadors.  Aquesta obligació entrarà en vigor el pròxim 12 de maig 2019.

Així doncs, a partir d’aquesta data, les empreses hauran de tenir un registre d'entrada i de sortida de cada treballador, que servirà per a controlar que no s'excedeixin les jornades laborals màximes exigides en la normativa i que, si escau, es retribueixin les hores extres.

Quines obligacions hauran de complir les empreses a partir del 12 de maig?

La nova normativa, estableix les obligacions de: 

  • Garantir el registre horari de la jornada laboral, que haurà d'incloure l'hora d'inici i finalització diària de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableixi el propi precepte estatutari.
  • Organitzar i documentar el registre de jornada, mitjançant negociació col·lectiva, acord amb l’empresa, o en el seu defecte, prèvia decisió de l’empresari conjuntament amb els representants legals dels treballadors de l’empresa.
  • Conservar aquest registre durant quatre anys, que romandrà a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de les inspeccions de treball i Seguretat Social.

Aquestes obligacions afecten, com a norma general, a totes les empreses, sense excepcions per sector, número de treballadors ni cap altre motiu.

 

Règim sancionador

Finalment, cal remarcar que la nova normativa modifica l'apartat 5 de l'article 7 del text de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria. És a dir, que es podria derivar una proposta de sanció tan, per no instaurar el registre de la jornada, com per incomplir amb la conservació de les dades del registre. Les sancions derivades d'una infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació oscil·len entre 626 i 6.250 €.