Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Recordem que les persones i entitats residents a Espanya al 2017 que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d'Espanya, des de l'1 gener fins al 31 març 2018 han de presentar el model 720 corresponent a l'exercici 2017 (“Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger”), i cal tenir present que en cas d'incompliment les sancions i conseqüències poden ser molt greus.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d'obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l'any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l'obligació de declarar.

Els contribuent haurà d'informar sobre els béns i drets que tenen a l'estranger, tant comptes en entitats financeres, com a béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d'Espanya. S'exclou d'aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Si l'any passat va presentar el model 720 de l'exercici 2016 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d'inversió, assegurances, etc.) o immobles a l'estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d'aquests dos supòsits:

  • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
  • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d'algun dels béns prèviament declarat.

L'obligació no es podrà obviar pel fet d'haver tancat els comptes bancaris o haver venut les accions al llarg de l'exercici 2017, ja que estan obligats a declarar els qui hagin estat titulars o autoritzats en qualsevol moment de l'any.