Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Per a totes aquelles societats el tancament de l’exercici social de les quals coincideix amb l'any natural (31 de desembre), el termini per a la formulació dels comptes anuals pels administradors de les societats, corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2018, finalitzarà el dia 31 de març de 2019, i el termini per a l'aprovació d'aquells comptes anuals per la junta general de socis/accionistes finalitzarà el pròxim dia 30 de juny de 2019. I a més durant el mes següent a la celebració de la junta general hem de dipositar els comptes anuals 2018 al Registre Mercantil.

D'acord amb la Llei de societats de capital, els administradors de la societat estan obligats a elaborar els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l'exercici social, que si no s'estipula una altra data en els estatuts de la societat acaba el 31 de desembre de cada any.

També dins de les seves obligacions hi ha la de convocar la junta general ordinària en els sis primers mesos de cada exercici -normalment abans de finalitzar el mes de juny-, per aprovar els comptes anuals de l'exercici anterior, censurar la gestió social i resoldre sobre l'aplicació del resultat.

Un cop formulats, en els sis mesos posteriors al tancament, aquests comptes han de ser sotmesos a l'aprovació per part de la junta general de les empreses, així com resoldre sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat, i les empreses estan obligades a donar publicitat als comptes anuals mitjançant el dipòsit en el registre mercantil en el qual estigui inscrita la societat.

Quines són les conseqüències de no presentar en termini els comptes anuals?

  • Les societats no podran inscriure en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l'incompliment persisteixi. Això implica que no es podran nomenar administradors ni atorgar poders fins que no estiguin dipositats els comptes.
  • La imposició de sancions administratives que consisteixen en una multa que pot comportar des de 1.200 euros fins a 60.000 euros.
  • La responsabilitat de l'administrador, que haurà de respondre davant de la societat, els socis i els creditors socials dels danys i perjudicis que causi per no haver complert els deures inherents del seu càrrec.

En aquest sentit és important que les empreses presentin els comptes com més aviat millor, dins del termini legal, si no vol ser sancionada.