Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

La sortida de la crisi financera internacional i la progressiva reactivació econòmica dels últims anys han incidit amb força en el mercat de l'habitatge, que ha experimentat una certa retracció de l'accés en règim de propietat, per raons no només de preu sinó també de finançament, i un augment substancial de la demanda d'habitatge de lloguer. Aquest augment, combinat amb la poca durada dels contractes d'arrendament en aplicació de la legislació de l'Estat, ha propiciat una forta escalada dels preus, que a Catalunya han crescut al voltant d'un trenta per cent en els últims cinc anys.

La forta pujada dels preus ha causat dificultats econòmiques molt greus per a l'accés a l'habitatge de residència permanent i per romandre en ella. Una situació agreujada encara més per la pandèmia de la Covid-19.

En aquesta línia, s'ha aprovat en el Parlament la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge per regular els contractes d'arrendament i evitar que es dispari el preu en uns 60 municipis de Catalunya, entre ells, Granollers.

La regulació continguda permet a l'Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees amb mercat d'habitatge tens, i subjectar els contractes d'arrendament que es concloguin en elles a un règim de contenció de les rendes.

Les àrees amb mercat tens són els municipis o parts de municipi que estan especialment en risc de no disposar de la suficient dotació d'habitatges de lloguer a un preu assequible i que permeti accedir a les mateixes a tota la població.

L'efecte que persegueix la Llei, s'instrumenta mitjançant l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que determina i fa públic el departament competent en matèria d'habitatge. L'índex informa de la mitjana de preu per metre quadrat de l'arrendament d'habitatges en una ubicació i amb una superfície determinada.

Els nous contractes de lloguer hauran d'estar subjectes al preu que quedarà vinculat a l'índex que estableixi l'Agència d'Habitatge de Catalunya i d'aplicació immediata. És a dir, els propietaris no podran pujar les rendes de l'anterior arrendador i hauran d'adaptar el lloguer al preu mitjà determinat per la zona que recull l'Índex de Preus de la Generalitat.

Atenció: Queden exclosos de la determinació del preu màxim de lloguer a aquells propietaris que acreditin uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). A més, tampoc serà aplicable als arrendaments anteriors a l'1 de gener de 1995, ni per als habitatges que tinguin un règim específic de protecció social.

D'altra banda, l'arrendador que realitzi obres de millora d'habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica, podrà incrementar la renda, en els termes previstos per llei, sense subjecció al límit establert.

 

Per més informació del servei, no ho dubti i truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com.