Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Actualitat Àgora

Tot treballador té dret a passar una revisió mèdica a càrrec del seu ocupador de forma periòdica. Per tant, és una obligació de l'empresa posar a la disposició del treballador poder passar la revisió mèdica i és un dret del treballador, excepte en alguns casos en què existeix obligació del treballador. Així ho estableix l'article 22 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

Per tant, normalment, és l'empresari qui ha de proposar el reconeixement mèdic i el treballador és lliure d'acceptar-ho o no. La raó és simple: el dret a la intimitat reconegut per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola. L'empresa està obligada a vigilar l'estat de salut dels seus treballadors, per la qual cosa ha d'oferir-los la possibilitat de fer una revisió mèdica.

Així mateix, la llei l’obliga a oferir la revisió de forma periòdica (encara que no concreta cada quant temps, el raonable és fer-la cada any), i s’ha de fer càrrec de tots els costos que es generin. Ara bé, una vegada la seva empresa compleixi amb la seva obligació d'oferir la revisió mèdica, en general els seus treballadors podran decidir si la fan o no. És a dir, tenen dret a negar-s’hi, per la qual cosa és aconsellable que acrediti com a ocupador que ha complert amb la seva obligació d'oferiment i, si algun empleat s’hi nega, faci-li signar un document de renúncia.

No obstant això, la llei preveu alguns casos en els quals sí que podrà obligar als seus treballadors a fer-se la revisió:

• Quan aquesta revisió sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels seus empleats. Seria el cas d'un empleat que treballa en una fàbrica amb un nivell de soroll elevat.

• Quan calgui verificar si l'estat de salut del treballador pot ser un perill per a ell o per a altres treballadors o persones relacionades amb l'empresa. Així, si un empleat ha de fer anar una màquina perillosa, determinar el seu correcte estat de salut minimitza els riscos per a ell i per als seus companys.

• Si així ho preveu una disposició legal sobre alguna activitat d'especial perillositat (contacte amb amiant, radiacions ionitzants, etc.).

• Quan la llei ho indiqui o bé estigui estipulat per conveni, que vindrà sobretot marcat pel tipus de treball que s'estigui fent. Exemples d'això són les persones que treballen suportant temperatures molt altes o molt baixes, o bé treballs en els quals hi hagi moltíssim soroll, etc.

Si no es donen aquestes condicions, no podrà obligar als seus treballadors a passar les revisions mèdiques (fins i tot encara que el conveni digui que són obligatòries, ja que els convenis no poden fixar altres supòsits d'obligatorietat diferents dels previstos en la llei). No obstant això, és recomanable passar revisions mèdiques de forma regular, ja sigui a través del servei mèdic de l'empresa o fora d'aquest.