Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

ACTUALITAT ÀGORA Les nostres novetats


El proper dia 30 de juny acaba el termini per a la presentació i liquidació de la declaració de l’Impost sobre la RENDA de les Persones Físiques corresponent a l’exercici de 2015 i l’Impost sobre el Patrimoni, en cas que sigui necessari.

Per a una correcta confecció, és convenient realitzar un detallat estudi en cada cas en particular, per tal de valorar la manera més adient de presentar la declaració, bé de manera individualitzada o conjunta per a tots els membres de la unitat familiar.

Llegir més

Les empreses de transport de mercaderies que, fins a 31 de desembre de 2015, han estat cotitzant en concepte d'accidents de treball i malalties professionals pels seus conductors de vehicles de més de 3,5 t de càrrega útil, pel tipus corresponent a la lletra f) del Quadre II de la Tarifa de Primes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals (un 6,70%), han cotitzat en excés, ja que haurien d'haver cotitzat al tipus previst pel CNAE de la seva activitat (normalment, CNAE 494, un 3,70%), d'acord amb la modificació duta a terme per la lle

Llegir més

La prevenció de riscos laborals és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball. L'empresari ha de complir amb totes les exigències establertes en la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Llegir més

Tot i els anys de vigència, la normativa de protecció de dades encara suscita molts dubtes a totes aquelles empreses obligades a adaptar-se als seus preceptes. Qualsevol subjecte jurídic, empresari, empresa, organització, etc., d'àmbit públic o privat, que reculli dades de caràcter personal per al seu ulterior tractament, responent a una finalitat econòmica, professional o empresarial s'hi ha d'adaptar i és d'obligat compliment.

Llegir més

Pàgines