Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la teva navegació. Si hi continues navegant, considerem que n'acceptes l’ús. OK | Més informació
Agora

Àrea Legal Assessorament jurídic professional


Assessorament Jurídic

El departament jurídic, recolzat estretament pe professionals expert en les diferents matèries, analitza els casos per a aportar solucions i actuacions en les diverses branques del dret:

 1. Dret Mercantil
 2. Dret Laboral
 3. Dret Processal
 4. Dret Civil
 5. Dret Penal

Dret Mercantil

 1. Constitució, transformació,fusió, escisió i dissolució de societats i altres entitats
 2. Redacció d'estatuts, actes de juntes i consells d'administració
 3. Contractes mercantils en general
 4. Compra-venda de societats i negocis. Planificació, negociació, execució i seguiment d'acords.

Dret Laboral

 1. Assessorament, planificació i execució d'expedients de regulació i conflictivitat laboral
 2. Inspeccions, recursos i reclamacions administratives

Dret Processal

 1. Assistència i intervenció davant els tribunals civils i penals en tot tipus de reclamció o litigi
 2. Intervenció i assessorament en procediments arbitrals
 3. Assistènci aen processos penals de caràcter econòmic

Dret Civil

 1. Totes les àrees del dret: propietat, arrendaments, dret de família, successions, contractació...

Responsabilitat Penal de les Empreses

 1. Corporate Compliance
Protecció de Dades

El Real Decret 994/1999 estableix les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessaris per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i personal que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal lligats al règim de la Llei Orgànica 15/1999, de regulació del tractament de les dades de caràcter personal.

La Llei Orgànica 15/1999 regula el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal. La seva finalitat és la protecció de les dades de caràcter personal en el desenvolupament legislatiu del precepte constitucional de limitar l’ús de la informàtica per garantir l’honor, la intimitat personal i familiar dels ciutadans i l’exercici efectiu dels seus drets.

Per aquest motiu el departament ha desenvolupat un programa de treball destinat a l’estudi de la Protecció de Dades de Caràcter Personal dividit en les següents fases: auditoria, anàlisi i assessorament, inscripció al Registre, elaboració de documents i implantació.

 1. Anàlisi definició dels fitxers de dades de l'empresa
 2. Inscripció dels fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
 3. Elaboració del manual de seguretat
 4. Aplicació de clausulatges i normatives en matèria de protecció de dades
 5. Actualització i auditoria

Àrea Consultoria


És convenient revisar de forma periòdica si l'estructura societària s'adapta a les necessitats reals de l'entorn familiar i dels negocis segons les circumstàncies.

Àrea Gestoria Administrativa


Com a Gestors Administratius col·legiats, gestionem tramitacions diverses en els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i altres organismes oficials.

Àrea Assegurances


Per donar cobertura de forma rigorosa i segura, disposem d'una àmplia gamma d'assegurances tant per a empreses com a particulars realitzant un anàlisi exhaustiu de les necessitats.

Àrea Legal


Assessorament jurídic o Protecció de dades són els grans blocs de serveis de l'Àrea Legal recolzat estretament per professionals experts.

Àrea RRHH


Assessorament laboral integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i recursos humans per contribuïr en el creixement dels nostres clients.

Àrea Econòmica


Serveis fiscals i comptables, d'estalvis i inversions i finançament bancari al teu abast amb l'objectiu de prestar un servei integral i de màxima qualitat a les empreses.