Agora

Actualitat normativa


Si ha rebut una subvenció o ajut i no sap si l’ha de declarar, el primer que hem de fer és informar-nos de si la subvenció o ajut es troba exempta de l'IRPF, que en cas que ho estigui, es recollirà al seu acord. En segon lloc, és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals.

Llegir més